Thứ 6 Ngày 11/01/2019

Thường trực HĐND tỉnh triển khai công tác tháng 1/2019

Thường trực HĐND tỉnh vừa tổ chức phiên họp đánh giá kết quả công tác tháng 12/2018, triển khai chương trình công tác tháng 1/2019. Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

      Thường trực HĐND tỉnh vừa tổ chức phiên họp đánh giá kết quả công tác tháng 12/2018, triển khai chương trình công tác tháng 1/2019. Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

      Tháng 12/2018, thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh đã hoàn thành chương trình công tác đề ra. Trong đó đã tổ chức thành công kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa XVIII; đồng thời tập trung giám sát, đôn đốc việc triển khai, tổ chức thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh; tăng cường theo dõi, giám sát, đôn đốc việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh đối với thành viên UBND tỉnh, các sở, ngành, huyện, thành phố. Nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được giải quyết, trả lời. Cùng đó thực hiện tốt quy chế phối hợp, tập trung giải quyết công việc kỳ họp thứ 7 và các nhiệm vụ phát sinh giữa hai kỳ họp đảm bảo thời gian, hiệu quả…

Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại phiên họp.

      Triển khai chương trình công tác tháng 1/2019, phiên họp đã thống nhất một số nhiệm vụ trọng tâm, trong đó chú trọng tăng cường thực hiện quy chế phối hợp công tác giữa thường trực HĐND, UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, đặc biệt là việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri; giải quyết các việc phát sinh giữa hai kỳ họp; triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh, tập trung vào những nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 7, trọng tâm là nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; tập trung giám sát các quyết định quy phạm pháp luật, văn bản hành chính có nội dung quy phạm; tăng cường giám sát việc tuân theo Hiến pháp, pháp luật ở địa phương…

Đồng chí Trương Minh Hiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo tình hình
triển khai thực hiện nghị quyết HĐND tỉnh và công tác phối hợp tổ chức kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh.

      Phiên họp cũng đã nghe lãnh đạo UBND tỉnh báo cáo kết quả công tác phối hợp hoạt động năm 2018; việc triển khai thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh được thông qua tại kỳ họp thứ 7; việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; nghe Ủy ban MTTQ tỉnh thông báo tình hình theo dõi, giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; thực hiện nghị quyết HĐND tỉnh; kết quả công tác phối hợp hoạt động năm 2018, chương trình phối hợp năm 2019.

      Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị tập trung triển khai thực hiện chương trình công tác năm 2019, nhất là công tác phối hợp ngay từ những ngày đầu, tháng đầu, chú trọng triển khai các kết luận, chủ trương của BTV Tỉnh ủy, thực hiện các nghị quyết HĐND tỉnh, đặc biệt là nghị quyết về phát triển kinh tế- xã hội năm 2019. Tăng cường phối hợp trong giám sát tuân thủ Hiến pháp, pháp luật trên địa bàn, trọng tâm là giám sát giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhất là những vấn đề bức xúc đã có lộ trình thực hiện; tăng cường phối hợp trong nắm tình hình để làm tốt công tác tiếp dân, đối thoại, giải quyết đơn thư của công dân; tăng cường giám sát, đôn đốc thực hiện kết luận sau giám sát; giải quyết những vấn đề phát sinh đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh…

      Để thực hiện tốt nhiệm vụ tháng 1, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu các cơ quan theo quy chế phối hợp thực hiện tốt chương trình đã đề ra. Đồng thời tích cực đôn đốc, giám sát, tuyên truyền thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh. Về thực hiện chương trình phối hợp công tác năm 2019, đề nghị mỗi cơ quan, đơn vị nâng cao trách nhiệm trong công tác phối hợp để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, hiệu quả hơn trong năm 2019…

Nguồn Báo Hà Nam

Các tin khác