Thứ 5 Ngày 06/12/2018

Khai mạc Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVIII

Sáng 5/12, tại Hội trường UBND tỉnh, kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa XVIII (nhiệm kỳ 2016-2021) đã chính thức khai mạc.

      Sáng 5/12, tại Hội trường UBND tỉnh, kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa XVIII (nhiệm kỳ 2016-2021) đã chính thức khai mạc.

Các đại biểu tham dự kỳ họp.

      Tham dự kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thành phố…

Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo kỳ họp

Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp

      Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Đây là kỳ họp có khối lượng công việc khá lớn, thông qua và quyết nghị nhiều nội dung quan trọng. Đặc biệt, tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ tiến hành kiện toàn một số chức danh Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021, đồng thời sẽ thực hiện nội dung giám sát quan trọng, đó là tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh khóa XVIII bầu. 

      Tiếp tục nâng cao chất lượng kỳ họp, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các thành viên UBND tỉnh, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị hữu quan tham gia đầy đủ các phiên họp, nhất là phiên chất vấn, trả lời chất vấn để trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri và chất vấn của đại biểu. 

      Việc trả lời phải được chuẩn bị kỹ, đi thẳng vào vấn đề cử tri quan tâm và các đại biểu có ý kiến; các giải pháp khắc phục đưa ra phải rõ ràng, có lộ trình thực hiện để đại biểu, cử tri giám sát. 

      Các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri, tập trung trí tuệ, nghiên cứu, thảo luận dân chủ, tham gia đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, chất lượng, phản ánh được tâm tư, nguyện vọng của người dân, góp phần vào thành công của kỳ họp, đáp ứng lòng mong đợi của cử tri và nhân dân trong tỉnh…

Đồng chí Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo kết quả
thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

      Ngay tại phiên khai mạc, đồng chí Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. 

      Báo cáo nêu rõ: năm 2018, với sự chỉ đạo tập trung của Tỉnh ủy, sự điều hành sâu sát, quyết liệt của UBND tỉnh, sự nỗ lực cố gắng của các cấp, ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh cơ bản giữ được ổn định và phát triển so với cùng kỳ. Tổng sản phẩm trong tỉnh năm 2018 dự kiến tăng 11,5% so với năm 2017, vượt kế hoạch. GRDP bình quân đầu người cả năm đạt 55,2 triệu đồng; thu cân đối ngân sách nhà nước đạt 7.601,272 tỷ đồng, tăng 21,6% so với năm 2017, đạt 114,6% dự toán TW giao, 111,7% dự toán địa phương phấn đấu...

      Trên cơ sở kết quả đạt được cũng như những tồn tại hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2018, dự báo tình hình năm 2019, UBND tỉnh đã đề ra các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu cũng như những giải pháp trọng tâm để thực hiện trong năm 2019. 

      Phát biểu chỉ đạo kỳ họp, đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương những kết quả, thành tích mà các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân trong tỉnh đã phấn đấu đạt được trong năm 2018. Đồng chí  gợi ý một số nội dung về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2018 cũng như những tồn tại hạn chế cần khắc phục và những nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 để các vị đại biểu có thêm cơ sở thảo luận, quyết nghị tại kỳ họp. 

      Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2019, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Đây là năm có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với kết quả thực hiện cả nhiệm kỳ 2015-2020 và tạo tiền đề cho giai đoạn tiếp theo. Vì vậy, để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội trong năm 2019, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị HĐND, các vị đại biểu HĐND tỉnh, các cấp, ngành tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tập trung phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 đã đề ra; tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư và thực hiện các cơ chế, chính sách phát triển chuỗi liên kết giá trị trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi; tạo chuyển biến mạnh mẽ về tái cơ cấu nông nghiệp. 

      Tập trung rà soát, thực hiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ để đảm bảo mục tiêu 100% các xã trong tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả xúc tiến đầu tư, tập trung vào các lĩnh vực theo định hướng ưu tiên phát triển của tỉnh; đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư gắn với quản lý chặt chẽ kế hoạch đầu tư công trung hạn của tỉnh; đánh giá kỹ cơ cấu thu ngân sách đề có giải pháp tăng cường quản lý, nuôi dưỡng nguồn thu, chống thất thu, đảm bảo tăng thu bền vững; tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, xã hội, nhiệm vụ giáo dục đào tạo, quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật hành chính; kịp thời tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng thực hiện các Chương trình hành động số 54 và 62 của Tỉnh ủy về thực hiện các Nghị quyết TW6, TW7 (Khóa XII) về sắp xếp, tinh giản đầu mối các cơ quan; sắp xếp, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; sắp xếp, sáp nhập các thôn, tổ dân phố; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp…

      Về một số nội dung chủ yếu của các tờ trình, báo cáo trình tại kỳ họp, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ lưu ý đây đều là những nội dung quan trọng, đề nghị các đại biểu tập trung nghiên cứu thảo luận và quyết nghị. Đối với nội dung lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh khóa XVIII bầu, đồng chí đề nghị các đại biểu tập trung nghiên cứu, thảo luận và trên cơ sở lắng nghe ý kiến cử tri và từ thực tiễn theo dõi, giám sát, mỗi đại biểu HĐND tỉnh sẽ đánh giá sự tín nhiệm với tinh thần trách nhiệm, bảo đảm dân chủ, công tâm và khách quan...

Nguồn Báo Hà Nam

 

Các tin khác