Công tác Xây dựng Đảng

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ năm 2021

Ngày 25/11, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên giáo cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo và báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội từ tỉnh đến cơ sở bằng hình thức trực tuyến. Toàn tỉnh có 27 điểm cầu với tổng số 773 đại biểu tham dự.

Hoạt động của Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh

Khai mạc Lớp bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026

Sáng ngày 23/11/2021, Bộ Nội vụ tổ chức khai mạc Lớp bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 theo hình thức trực tuyến. Dự Lớp bồi dưỡng tại điểm cầu của tỉnh có: đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026

Hoạt động của UBND tỉnh

UBND tỉnh thảo luận dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết của BTV Tỉnh ủy về công...

Sáng 10/11, UBND tỉnh tổ chức hội nghị nghe báo cáo và thảo luận về dự thảo Kế hoạch triển khai các Nghị quyết của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy gồm: Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 9/7/2021 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), phục vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 10/9/2021 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý, sử dụng đất đai, khoáng sản giai đoạn 2021-2025.

Hoạt động các Huyện uỷ,Thị uỷ, Thành ủy

Thanh Liêm: Lãnh đạo huyện đối thoại với cán bộ và nhân dân xã Thanh Phong

Sáng ngày 20/11/2021, Huyện ủy - HĐND - UBND huyện Thanh Liêm đã tổ chức Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với cán bộ và nhân dân xã Thanh Phong. Dự Hội nghị có: đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Trần Xuân Thành, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Hoàng Mạnh Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện.